۵۰۰۰
زبان آموزان
۶۰۰۰
دانش آموختگان
۱۵۰
کشور
۹۴۰
انتشار دوره

دوره ها

وقایع آینده برای تغذیه مغز شما.

مشاهده همه
۱۵
آذر, ۱۳۹۶
Script-writin-g400
نوشتن درمانی
۱۵:۳۰ - ۱۹:۳۰
مشهد

کارگاه آموزش حضوری "نوشتن درمانی" به روایت "مجید سیف العلمایی"

۱۵
دی, ۱۳۹۶
پوستر سینمایی
تاریخ تحلیلی سینمای جهان ۱۸۹۵ تا ۲۰۱۵
۱۵:۳۰ - ۱۹:۳۰

«کارگاه آموزشی: مجازی / حضوری»: ۱۲۰ سال "تاریخِ تحلیلیِ سینمایِ جهان ( ۱۸۹۵ تا ۲۰۱۵ )" در چهار بخش، به روایت: "مجید سیف العلمایی"

اخبار جدید

اخبار آموزش و پرورش در سراسر جهان.

مجید سیف العلمایی
۲۵ آبان ۱۳۹۶

عناصر ضروری فیلم‌نامه‌نویسی

الفبای سینما
۲۰ آبان ۱۳۹۶

الفبای سینما

الفبای سینما
۱۵ آبان ۱۳۹۶

نورپردازی در سینمای نوآر

الفبای سینما
۱۰ آبان ۱۳۹۶

معیارهای اساسی نقد فیلم

مردم چه میگویند

ملت وب

مشترک شدن در حال حاضر و دریافت خبرنامه هفتگی با مطالب آموزشی، دوره های جدید، پست های جالب، کتاب محبوب و خیلی بیشتر!