5000
زبان آموزان
6000
دانش آموختگان
150
کشور
940
انتشار دوره

دوره ها

وقایع آینده برای تغذیه مغز شما.

مشاهده همه
۱۵
تیر, ۱۳۹۶
mobile-photo
عکاسی با موبایل
۱۷:۰۰ - ۱۹:۳۰
مشهد

محل برگزاری: مشهد، بلوار قره نی، چهارراه ابوطالب، شهر کتاب

۰۵
مرداد, ۱۳۹۶
tahlile-film
الفبای تحلیل و نقد فیلم
۱۷:۰۰ - ۱۹:۳۰
مشهد

محل برگزاری: مشهد، خیابان امام خمینی، مقابل باغ ملی، انتشارات به نشر

اخبار جدید

اخبار آموزش و پرورش در سراسر جهان.

مریم شریعتی
۲۱ شهریور ۱۳۹۶

قطبیدگی

مجید سیف العلمایی
۲۷ خرداد ۱۳۹۶

خروج کارگران از کارخانه لومیر

مجید سیف العلمایی
۲۴ خرداد ۱۳۹۶

ژانر وحشت

مردم چه میگویند

ملت وب

مشترک شدن در حال حاضر و دریافت خبرنامه هفتگی با مطالب آموزشی، دوره های جدید، پست های جالب، کتاب محبوب و خیلی بیشتر!