نمایش یک نتیجه

 • علت انقراض دایناسورها

  «علت انقراض دایناسورها»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۴۶ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، توجه به اینکه…

  ۱,۴۶۰ تومان پرداخت مستقیم
 • نشانی سهراب سپهری

  «نشانی سهراب سپهری»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۹۷ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، عنایت به تصویری…

  ۹۷۰ تومان پرداخت مستقیم
 • خلق شخصیت‌های ماندگار

  «خلق شخصیت‌های ماندگار»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۸۷ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، معرفی «خ‍ل‍ق ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ه‍ای…

  ۱,۸۷۰ تومان پرداخت مستقیم
 • فراسوی لذت

  «فراسوی لذت»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۰۹ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، فراسوی لذت؟
  به روایت:

  ۲,۰۹۰ تومان پرداخت مستقیم
 • ژانر وحشت

  «ژانر وحشت»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۱۹ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، شناخت ژانر در سینما است
  به…

  ۲,۱۹۰ تومان پرداخت مستقیم
 • چهار عنصر مهم در داستان فیلم

  «چهار عنصر مهم در داستان فیلم»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۸۳ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف،…

  ۱,۸۳۰ تومان پرداخت مستقیم
 • سقراط: آدمی حداقل دو بار متولد می‌شود

  «سقراط: آدمی حداقل دو بار متولد می‌شود»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۰۲ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله…

  ۱,۰۲۰ تومان پرداخت مستقیم
 • فیلم گزارشی – سینمای مستند

  «فیلم گزارشی – سینمای مستند»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۳۲۶ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، نیم…

  ۳,۲۶۰ تومان پرداخت مستقیم
 • فروش آثار هنری

  «فروش آثار هنری»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۳۰۹ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، یادآوری این مسئله…

  ۳,۰۹۰ تومان پرداخت مستقیم
 • گفته‌های سر آلفرد جوزف هیچکاک

  «گفته‌های سر آلفرد جوزف هیچکاک»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۴۷۲ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، بازشناخت…

  ۴,۷۲۰ تومان پرداخت مستقیم
 • نمایش در ایران

  «نمایش در ایران»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۸۰ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، توجه به نمایش…

  ۱,۸۰۰ تومان پرداخت مستقیم
 • فلیس لئوناردو بوسکالیا

  «فلیس لئوناردو بوسکالیا»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۳۰۰ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، بازشناخت “فلیس لئوناردو…

  ۳,۰۰۰ تومان پرداخت مستقیم