نمایش یک نتیجه

 • بازشناخت ارنست اینگمار برگمان

  «بازشناخت ارنست اینگمار برگمان»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۶۸۷ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، آشنایی اجمالی…

  ۶,۸۷۰ تومان پرداخت مستقیم
 • مقدمه‌ای بر فیلم‌نامه‌نویسی و کالبدشکافی یک فیلم‌نامه

  معرفی کتاب
  «مقدمه‌ای بر فیلم‌نامه‌نویسی و کالبدشکافی یک فیلم‌نامه»
  ابراهیم مکی
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۸۰ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف:…

  ۲,۸۰۰ تومان پرداخت مستقیم
 • غریزه – انگیزه

  «غریزه – انگیزه»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۳۳ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، شناخت مرز بین…

  ۲,۳۳۰ تومان پرداخت مستقیم
 • دو روش برای حل مسائل

  «دو روش برای حل مسائل»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۶۵ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، پی…

  ۱,۶۵۰ تومان پرداخت مستقیم
 • عمل

  «عمل»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۴۰ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، درخواهید یافت که افکار و…

  ۱,۴۰۰ تومان پرداخت مستقیم
 • آموختن از هر چیز و هر کس

  «آموختن از هر چیز و هر کس»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۴۳ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله…

  ۴۳۰ تومان پرداخت مستقیم
 • چهار منظر ویژه به فیلم

  «چهار منظر ویژه به فیلم»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۷۹ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، بررسی…

  ۱,۷۹۰ تومان پرداخت مستقیم
 • اقدام کن

  «اقدام کن»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۶۳ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، هر چه قدر با…

  ۱,۶۳۰ تومان پرداخت مستقیم
 • چگونه در ۲۱ روز فیلم نامه بنویسیم؟

  «چگونه در ۲۱ روز فیلم نامه بنویسیم؟»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۲۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله…

  ۲,۲۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • عادت

  «عادت»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۶۷ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، توجه به عادت (عادات خوب…

  ۶۷۰ تومان پرداخت مستقیم
 • بازشناخت اویگن برتولت فریدریش برشت ۱

  «اویگن برتولت فریدریش برشت»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۳۴ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، آشنایی بیشتر…

  ۱,۳۴۰ تومان پرداخت مستقیم
 • بازاریابی

  «بازاریابی»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۱۵ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، عنایت به «بازاریابی» فیلم و…

  ۱,۱۵۰ تومان پرداخت مستقیم