نمایش یک نتیجه

 • روند نگارش فیلم‌نامه

  «روند نگارش فیلم‌نامه»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۲۹ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، آشنایی با روند…

  ۱,۲۹۰ تومان پرداخت مستقیم
 • تحلیل یک فیلم‌نامه

  «تحلیل یک فیلم‌نامه»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۷۵۳ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، لزوم تحلیل فیلم‌نامه…

  ۷,۵۳۰ تومان پرداخت مستقیم
 • بستر زمان

  «بستر زمان»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۳۰۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، شناختی در باب «زمان»…

  ۳,۰۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • تاریخچه فیلم‌نامه‌نویسی

  «تاریخچه فیلم‌نامه‌نویسی»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۲۵ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، یاد آوریم این نکته…

  ۱,۲۵۰ تومان پرداخت مستقیم
 • بخوان

  «بخوان»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۰۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، ایجاد اشتیاق، علاقه و انگیزه…

  ۲,۰۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • فوائد زبان بدن برای فیلم‌نامه‌نویس

  «فوائد زبان بدن برای فیلم‌نامه‌نویس»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۴۶ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، آشنایی…

  ۱,۴۶۰ تومان پرداخت مستقیم
 • چهار عنصر مهم در داستان فیلم

  «چهار عنصر مهم در داستان فیلم»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۸۳ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف،…

  ۱,۸۳۰ تومان پرداخت مستقیم
 • صحنه در فیلم‌نامه و سینما

  «صحنه در فیلم‌نامه و سینما»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۷۱ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، بررسی…

  ۷۱۰ تومان پرداخت مستقیم
 • بازشناخت ارنست اینگمار برگمان

  «بازشناخت ارنست اینگمار برگمان»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۶۸۷ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، آشنایی اجمالی…

  ۶,۸۷۰ تومان پرداخت مستقیم
 • نشانی سهراب سپهری

  «نشانی سهراب سپهری»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۹۷ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، عنایت به تصویری…

  ۹۷۰ تومان پرداخت مستقیم
 • گفته‌های سر آلفرد جوزف هیچکاک

  «گفته‌های سر آلفرد جوزف هیچکاک»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۴۷۲ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، بازشناخت…

  ۴,۷۲۰ تومان پرداخت مستقیم
 • چگونه در ۲۱ روز فیلم نامه بنویسیم؟

  «چگونه در ۲۱ روز فیلم نامه بنویسیم؟»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۲۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله…

  ۲,۲۸۰ تومان پرداخت مستقیم