نمایش یک نتیجه

 • شیخ ابوسعید ابوالخیر

  «شیخ ابوسعید ابوالخیر»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۸۶ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، توجه به ادبیات…

  ۱,۸۶۰ تومان پرداخت مستقیم
 • نشانی سهراب سپهری

  «نشانی سهراب سپهری»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۹۷ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، عنایت به تصویری…

  ۹۷۰ تومان پرداخت مستقیم
 • سهراب، خانه دوست کجاست؟

  «سهراب، خانه دوست کجاست؟»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۱۳ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، گذری بر…

  ۱,۱۳۰ تومان پرداخت مستقیم
 • عکس یک غریبه

  عکس یک غریبه

  فیلم نامه
  عکس یک غریبه
  نویسنده: مجید سیف‌العلمایی

  ناشر: انتشارت محقق
  طرح روی جلد: حمید مقدم
  چاپ…

  ۷,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم