نمایش یک نتیجه

 • کارکرد و کاربرد موسیقی در سینما

  «کارکرد و کاربر موسیقی در سینما»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۸۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف،…

  ۱,۸۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • مکان، زمان و صدا در سینما

  «مکان، زمان و صدا در سینما»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۱۰ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف،…

  ۲,۱۰۰ تومان پرداخت مستقیم
 • صدا در سینما

  «صدا در سینما»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۳۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: وقتی برادران لومیر تصویر قطار در…

  ۱,۳۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • نشانی سهراب سپهری

  «نشانی سهراب سپهری»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۹۷ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، عنایت به تصویری…

  ۹۷۰ تومان پرداخت مستقیم