نمایش یک نتیجه

 • روند نگارش فیلم‌نامه

  «روند نگارش فیلم‌نامه»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۲۹ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، آشنایی با روند…

  ۱,۲۹۰ تومان پرداخت مستقیم
 • فیلم‌نامه اقتباسی

  «فیلم‌نامه اقتباسی»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۵۰ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان، به ویژه فیلم‌نامه‌نویسانی که درصدد نوشتن فیلم‌نامه اقتباسی هستند.

  ۲,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
 • تحلیل یک فیلم‌نامه

  «تحلیل یک فیلم‌نامه»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۷۵۳ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، لزوم تحلیل فیلم‌نامه…

  ۷,۵۳۰ تومان پرداخت مستقیم
 • چگونه فیلم‌نامه را بازنویسی کنیم؟

  «چگونه فیلم‌نامه را بازنویسی کنیم؟»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۴۱ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، معرفی…

  ۲,۴۱۰ تومان پرداخت مستقیم
 • صحنه در فیلم‌نامه و سینما

  «صحنه در فیلم‌نامه و سینما»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۷۱ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، بررسی…

  ۷۱۰ تومان پرداخت مستقیم
 • چگونه در ۲۱ روز فیلم نامه بنویسیم؟

  «چگونه در ۲۱ روز فیلم نامه بنویسیم؟»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۲۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله…

  ۲,۲۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • عناصر ضروری فیلم‌نامه‌نویسی

  «عناصر ضروری فیلم‌نامه‌نویسی»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۵۷ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، شناخت سه عنصر…

  ۵۷۰ تومان پرداخت مستقیم
 • روند فیلم‌نامه‌نویسی

  «روند فیلم‌نامه‌نویسی»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۳۶۷ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، آشنایی با یکی از…

  ۳,۶۷۰ تومان پرداخت مستقیم
 • دیدن و شنیدن در فیلم‌نامه

  «دیدن و شنیدن در فیلم‌نامه»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۹۱ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، توجه…

  ۲,۹۱۰ تومان پرداخت مستقیم