نمایش یک نتیجه

 • روند نگارش فیلم‌نامه

  «روند نگارش فیلم‌نامه»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۲۹ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، آشنایی با روند…

  ۱,۲۹۰ تومان پرداخت مستقیم
 • فیلم‌نامه اقتباسی

  «فیلم‌نامه اقتباسی»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۵۰ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان، به ویژه فیلم‌نامه‌نویسانی که درصدد نوشتن فیلم‌نامه اقتباسی هستند.

  ۲,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
 • تحلیل یک فیلم‌نامه

  «تحلیل یک فیلم‌نامه»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۷۵۳ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، لزوم تحلیل فیلم‌نامه…

  ۷,۵۳۰ تومان پرداخت مستقیم
 • شیخ ابوسعید ابوالخیر

  «شیخ ابوسعید ابوالخیر»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۸۶ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، توجه به ادبیات…

  ۱,۸۶۰ تومان پرداخت مستقیم
 • کی و کجا فیلم‌نامه بنویسیم؟

  «کی و کجا فیلم‌نامه بنویسیم؟»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۹۳ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، زمان…

  ۱,۹۳۰ تومان پرداخت مستقیم
 • بستر زمان

  «بستر زمان»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۳۰۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، شناختی در باب «زمان»…

  ۳,۰۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • آنتونی رابینز: قدرت کلمات

  «آنتونی رابینز: قدرت کلمات»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۳۳۱ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، توجه به…

  ۳,۳۱۰ تومان پرداخت مستقیم
 • چگونه فیلم‌نامه را بازنویسی کنیم؟

  «چگونه فیلم‌نامه را بازنویسی کنیم؟»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۴۱ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، معرفی…

  ۲,۴۱۰ تومان پرداخت مستقیم
 • تاریخچه فیلم‌نامه‌نویسی

  «تاریخچه فیلم‌نامه‌نویسی»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۲۵ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، یاد آوریم این نکته…

  ۱,۲۵۰ تومان پرداخت مستقیم
 • بخوان

  «بخوان»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۰۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، ایجاد اشتیاق، علاقه و انگیزه…

  ۲,۰۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • فوائد زبان بدن برای فیلم‌نامه‌نویس

  «فوائد زبان بدن برای فیلم‌نامه‌نویس»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۴۶ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، آشنایی…

  ۱,۴۶۰ تومان پرداخت مستقیم
 • علت انقراض دایناسورها

  «علت انقراض دایناسورها»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۴۶ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، توجه به اینکه…

  ۱,۴۶۰ تومان پرداخت مستقیم