نمایش یک نتیجه

 • شیخ ابوسعید ابوالخیر

  «شیخ ابوسعید ابوالخیر»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۸۶ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، توجه به ادبیات…

  ۱,۸۶۰ تومان پرداخت مستقیم
 • گرافیک در عنوان‌بندی فیلم

  «گرافیک در عنوان‌بندی فیلم»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۵۷ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، آشنایی اجمالی…

  ۲,۵۷۰ تومان پرداخت مستقیم
 • بستر زمان

  «بستر زمان»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۳۰۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، شناختی در باب «زمان»…

  ۳,۰۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • تاریخچه فیلم‌نامه‌نویسی

  «تاریخچه فیلم‌نامه‌نویسی»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۲۵ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، یاد آوریم این نکته…

  ۱,۲۵۰ تومان پرداخت مستقیم
 • آنتونی رابینز: قدرت کلمات

  «آنتونی رابینز: قدرت کلمات»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۳۳۱ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، توجه به…

  ۳,۳۱۰ تومان پرداخت مستقیم
 • چگونه فیلم‌نامه را بازنویسی کنیم؟

  «چگونه فیلم‌نامه را بازنویسی کنیم؟»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۴۱ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، معرفی…

  ۲,۴۱۰ تومان پرداخت مستقیم
 • بخوان

  «بخوان»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۰۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، ایجاد اشتیاق، علاقه و انگیزه…

  ۲,۰۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • فوائد زبان بدن برای فیلم‌نامه‌نویس

  «فوائد زبان بدن برای فیلم‌نامه‌نویس»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۴۶ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، آشنایی…

  ۱,۴۶۰ تومان پرداخت مستقیم
 • پنج کلید طلایی برای بالا بردن انگیزه

  برایان تریسی:
  «پنج کلید طلایی برای بالا بردن انگیزه»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۷۰ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان

  ۱,۷۰۰ تومان پرداخت مستقیم
 • صدا در سینما

  «صدا در سینما»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۳۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: وقتی برادران لومیر تصویر قطار در…

  ۱,۳۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • صحنه در فیلم‌نامه و سینما

  «صحنه در فیلم‌نامه و سینما»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۷۱ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، بررسی…

  ۷۱۰ تومان پرداخت مستقیم
 • آنچه فیلم‌نامه‌نویس باید بداند

  «آنچه فیلم‌نامه‌نویس باید بداند»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۰۲ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، آگاهی از آنچه…

  ۲,۰۲۰ تومان پرداخت مستقیم