آموزشگاه های آزاد سینمایی مشهد

بازدیدها: 99

آموزشگاه های آزاد سینمایی مشهد

لیست آموزشگاههای آزاد سینمایی مشهد

 

ردیف نام آموزشگاه مدیر مسئول مدیرآموزش مدرک تحصیلی کدملی مدیرمسئول شهر سال تاسیس شماره مجوز تاریخ مجوز نوع فعالیت فعال آدرس
۱ آگاه فیلم مجید سیف العلمایی مجید سیف العلمایی کارشناسی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مشهد ۱۳۸۳ ۳/۲۰/۲/۱۲۱۸۰ ۱۳۸۸/۸/۱۸ سینمایی وعکاسی * بلواروکیل آباد/نبش بلوار سیدرضی۲ /پلاک ۱۶۰
۲ عندلیب ابوطالب عندلیبیان ابوطالب عندلیبیان لیسانس مشهد ۱۳۸۱ درحال تمدید عکاسی غیرفعال درحال تغییرمکان
۳ موج نو علی مقدسی علی مقدسی دیپلم ۰۸۷۱۴۵۴۰۹۲ مشهد ۱۳۸۰ ۳/۲۰/۲/۶۸۶۲ ۱۳۸۹/۵/۱۱ سینمایی وعکاسی * خ سلمان فارسی بین سلمان۷و۹
۴ رخ احمد علی شجریان احمد علی شجریان کارشناس ۹۳۷۴۸۹۴۱۷ مشهد ۱۳۷۵ ۳/۲۰/۲/۱۴۶۷۴ ۱۳۸۸/۱۰/۳ گریم * احمدآبادخیابان بابک۲ پلاک۴۲
۵ هامون مصطفی هنرور مصطفی هنرور دیپلم ۰۹۳۹۲۷۲۳۳۴ مشهد ۱۳۸۳ ۳/۲۰/۲/۲۵۱۲۵ ۱۳۸۶/۷/۲۳ سینمایی وعکاسی * احمدآباد-خیابان رضا۷-پلاک ۴۸-طبقه دوم
۶ خراسان اکرم زعفری نژاد رضا دیده بان لیسانس ۲۲۰۰۴۰۳۸۲۸ مشهد ۱۳۸۱ ۳/۲۰/۲/۱۱۳۸۰ ۱۳۸۹/۸/۳ سینمایی وعکاسی * بین چهارراه بهاروفرامرزعباسی دانشگاه علمی کاربردی
۷ نماهنگ مهدی امامیان سیامک ایمان پور لیسانس ۷۷۸۷۲۹۸۲۶ مشهد ۱۳۸۷ ۳/۲۰/۲/۱۰۸۳۵ ۱۳۹۰/۶/۳۰ سینمایی وعکاسی * بلواراستقلال- بین ۶و۸ – پلاک  ۱۶
۸ بیهقی علی میرقطبی قاسم سرپوشی ۰۷۹۰۲۵۱۸۹۲ سبزوار ۱۳۸۰ ۳/۲۰/۲/۶۸۷۰ ۱۳۸۹/۵/۱۱ سینمایی وعکاسی * خیابان عظیمیان-نبش میدان عظیمیان-ص-پ۵۸۷پ
۹ بانوجمال لیلا جمال لیلا جمال دیپلم ۰۰۵۵۱۸۶۵۹۹ نیشابور ۱۳۸۴ ۳/۲۰/۲/۱۱۲۲۴ ۱۳۸۶/۴/۳ گریم فردوسی شمالی-مقابل فروشگاه گلستانی
۱۰ چهره پردازان فاطمه اکبری کامرانی فاطمه اکبری کامرانی لیسانس مشهد ۱۳۸۴ تعطیل تعطیل گریم غیرفعال
۱۱ فرهنگ تصویر امیرحجت صفرلی امیرحجت صفرلی دیپلم ۰۹۳۸۵۷۹۴۲۸ مشهد ۱۳۸۴ ۳/۲۰/۲/۷۷۴۳ ۱۳۸۹/۵/۲۵ سینمایی وعکاسی * دانشسرای جنوبی پلاک۳ واحد۴
۱۲  مستندتصویر امیرحسین صفرلی امیرحسین صفرلی دیپلم ۰۹۳۷۶۲۷۸۱۱ مشهد ۱۳۸۵ ۳/۲۰/۲/۱۷۵۸۲ ۱۳۸۷/۵/۳۰ سینمایی وعکاسی * بلواروکیل آباد-دندانپزشکان۹-پلاک۱
۱۳ آپادانا موسسه آپادانا درحال معرفی ******** مشهد ۱۳۸۶ درحال معرفی مدیرآموزش درحال صدور سینمایی وعکاسی مجوزبرای مکان جدیدصادرنشده
۱۴ پریسان مهری جوریان مهری جوریان دیپلم ۱۰۶۳۵۳۸۳۸۶ نیشابور ۱۳۸۶ تمدید شده ۱۳۸۹ گریم * خیابان۱۵خرداد- نبش بلواربعثت
۱۵ سروش شرکت سروش خراسان محمدرضاشهیدی فر لیسانس ********* مشهد ۱۳۸۶ ۳/۲۰/۲/۱۴۶۷۵ ۱۳۸۸/۱۰/۳ سینمایی وعکاسی * فلسطین ۱پلاک۷۱ طبقه اول
۱۶ بهراد تقی بخشی راد زهره ابراهیمی فرد دیپلم ۰۹۳۲۰۰۹۳۵۲ مشهد ۱۳۸۶ ۳/۲۰/۲/۳۶۴۲۸ ۱۳۸۶/۱۰/۱۹ عکاسی خیابان احمداباد ۳۰متری دوم -ابوذر۷-پلاک ۱۰۶/۱
۱۷ چهره پردازان شادی رباب ناظری رباب ناظری دیپلم ۱۰۶۲۵۹۸۷۹۲ مشهد ۱۳۸۷ ۳/۲۰/۲/۵۸۹۹ ۱۳۹۰/۴/۲۰ گریم * وکیل آباد۷۳-دندانپزشکان ۶-پلاک ۳۷-طبقه ۱
۱۸ آریاچهر منصوره ربانی منصوره ربانی دیپلم ۰۷۹۳۳۶۴۲۵۶ سبزوار ۱۳۸۷ موقت شش ماهه گریم خیابان قایم-مقابل محضرشماره۱-قایم۴
۱۹ نیم رخ اعظم مهریزی اعظم مهریزی دیپلم ۰۷۹۳۶۹۳۷۶۴ سبزوار ۱۳۸۷ ۳/۲۰/۲/۱۵۳۱۶ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ گریم * میدان صاحب الزمان-خ مطهری – بین ۶و۸
۲۰ موسسه توسعه سینمایی فارابی موسسه توسعه سینمایی  فارابی حسان صحتی فوق دیپلم ********* مشهد ۱۳۸۶ لغو مجوز لغو مجوز سینمایی وعکاسی پارک ملت – مجتمع امام رضا ع
۲۱ سیمایاران شرق محمدتقی کاشی حسینعلی فاضلی راد فوق دیپلم ********** مشهد پیگیری صدورمجوزنشد سینمایی وعکاسی شهرک نوفل لوشاتو-بین خیابان۸و۱۰- پلاک۸۶
۲۲ تصویر روشن سید علی موسوی نژاد سید علی موسوی نژاد لیسانس ۹۰۱۱۹۷۷۹۳ ۰ کاشمر ۱۳۸۷ ۳/۲۰/۲/۷۲۳۶ ۱۳۹۰/۵/۱۳ سینمایی وعکاسی * کاشمر – خیابان خرمشهر – خرمشهر ۸ – پلاک ۲۱
۲۳ گام سوم محمد حصاری محمد حصاری لیسانس ۹۳۳۹۴۸۳۸۷ ۰ مشهد ۱۳۸۷ ۳/۲۰/۲/۵۲۷۹ ۱۳۸۹/۴/۷ سینمایی وعکاسی * مشهد-وکیل آباد – بین وکیل آباد ۱۱ و ۱۳-پلاک۱۹۷
۲۴ آرسکای فیلم قاسم تقدیسی سروش طاهری لیسانس ۶۳۵۸۹۲۵۱۷۲ قوچان ۱۳۸۷ ۳/۲۰/۲/۵۰۹۲ ۱۳۹۰/۴/۷ سینمایی وعکاسی * خیابان خیام – نرسیده به چهارراه اول،پ ۱۸۲
۲۵ نیل فام اعظم سرچاهی اعظم سرچاهی دیپلم ۱۰۶۳۸۹۸۲۲۶ نیشابور ۱۳۸۸ درحال صدورمجوز گریم سینمایی * خیابان شهید جعفری – ساختمان اربابی – طبقه تحتانی
۲۶ سیما منصوره سادات ظفرمقدم محمدصالح نوروزنژاد لیسانس ۹۴۳۲۹۱۳۰۵ مشهد ۱۳۸۸ ۳/۲۰/۲/۱۲۷۸ ۱۳۹۰/۱/۳۱ سینمایی وعکاسی * خیابان امامت – امامت ۲۸ – پلاک ۷/۱
۲۷ ۳۵میلیمتری امیرحسین حسینزاده بهره مند  حسینزاده بهره مند لیسانس ۹۴۳۵۲۷۴۱۴ مشهد ۱۳۸۹ ۳/۲۰/۲/۱۸۱۳۳ ۱۳۸۹/۱۲/۴ سینمایی وعکاسی * خیابان کوهسنگی – انتهای کوهسنگی ۳۱/۴ -کوی وحدت-سمت چپ-پلاک۱۰
۲۸٫۰۰ جاودانه های پارس موسسه فرهنگی هنری ج پ محمدقلی نژاد دیپلم ********* مشهد ۱۳۹۰٫۰۰ ۳/۲۰/۲/۱۰۴۰۷ ۱۳۹۰/۶/۲۴ گریم سینمایی * پل استقلال -بین استقلال  ۱ و ۳ – پلاک ۴۳-طبقه دوم

 

خراسون دانشنامه خراسان بزرگ

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها