لی براور

بازدیدها: 0

لی براور
Brower – Lee

متخصص و مربی ثروت‌اندوزی، نویسنده و استاد. “لی” سنگ شکرگزاری را در فیلم راز، معرفی می‌کند. او مبتکر “تجربه یک چهارم زندگی” است.
او یک معلم دانشمند و مربی افرادی است که می‌خواهند شرکت تأسیس کنند.
“لی” بیش از ۳۰ سال است که به مردم آموزش می‌دهد چگونه دارایی‌هایشان از قبیل؛ دانش، تجربه، خوشنامی، ارتباطات، مهارت‌ها، استعدادها، ارزش‌ها و عادت‌ها را بازشناسی کنند و به کار گیرند.

مترجم

برچسب‌ها:
آگاه فیلم AgahFilm

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها