نشانه‌شناسی اسطوره‌های ایرانی

بازدیدها: 0

نشانه‌شناسی اسطوره‌های ایرانی

درس‌گفتار بهرام بیضایی در دانشگاه استنفورد

بهرام بیضایی

جلسه نخست:

https://www.youtube.com/watch?v=KZ1QudJKxjc

جلسه دوم:

https://www.youtube.com/watch?v=k8NaT8_VkAY

جلسه سوم:

https://www.youtube.com/watch?v=FBH17FNd4_A

جلسه چهارم:

https://www.youtube.com/watch?v=rvCsgh-qNks

جلسه پنجم:

https://www.youtube.com/watch?v=g7Ts13OvrQQ

آگاه فیلم AgahFilm

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها