پرداخت مطمئن با درگاه بانک ملت

واریز وجه جهت مشاوره به حساب «سیف دات آی آر»:
لطفا بر اساس نوع مشاوره روی مبلغ کلیک و فرم را تکمیل کنید.
سپس دکمه «پرداخت آنلاین» را بزنید:

یک جلسۀ غیرحضوری به مدت 30 دقیقه

105/000 تومان


یک جلسۀ غیرحضوری به مدت 45 دقیقه

148/500 تومان


سه جلسۀ غیرحضوری هر جلسه به مدت 30 دقیقه

288/000 تومان


سه جلسۀ غیرحضوری هر جلسه به مدت 45 دقیقه

405/000 تومان