پرداخت مطمئن با درگاه بانک ملت

 
واریز وجه جهت مشاوره به حساب «سیف دات آی آر»:
لطفا بر اساس نوع مشاوره روی مبلغ کلیک و فرم را تکمیل کرده سپس دکمه «پرداخت آنلاین» را بزنید:
یک جلسۀ غیرحضوری به مدت 30 دقیقه
99/000 تومان
 
یک جلسۀ غیرحضوری به مدت 45 دقیقه
129/000 تومان

سه جلسۀ غیرحضوری هر جلسه به مدت 30 دقیقه
199/000 تومان
سه جلسۀ غیرحضوری هر جلسه به مدت 45 دقیقه
299/000 تومان