مجید سیف‌العلمایی

استودیو پیکسین

  استودیو پیکسین  PicCinStudioمهارت‌آموزی عکاسی و فیلم‌سازی با موبایل برای نوجوانان و جوانان مهارت‌آموزی برای درآمدزایی با مجید سیف‌العلمایی مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی www.piccin.ir

ادامه مطلب »