مجید سیف‌العلمایی

آکادِمی مهارت‌آموزی آنلاین “فرهنگستان سینمایی” برای همه

“فرهنگستان سینمایی” Academy of Cinema آکادِمی مهارت‌آموزی آنلاین “فرهنگستان سینمایی” برای همه“فرهنگستان سینمایی“Academy of Cinema مشخصات آکادِمی مهارت‌آموزی آنلاین “فرهنگستان سینمایی” برای همه:عنوان: فرهنگستان سینمایی

ادامه مطلب »
مجید سیف‌العلمایی

کتاب‌های من

ترم آموزش تدریجی آنلاین:کتاب‌های من مشخصات ترم آموزش تدریجی آنلاین:عنوان: کتاب‌های من my booksمدرس: مجید سیف‌العلمایی مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیمخاطبان: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و

ادامه مطلب »
مجید سیف‌العلمایی

لذّت یادگیری!

لذّت یادگیری! Pleasure of learning لذّت یادگیری! بشناس تا رستگار شوی! شناخت، دانش، آموزش، مهارت و اجرا همراه با به روایت مجید سیف‌العلمایی مربی و

ادامه مطلب »