مجید سیف‌العلمایی

کتاب‌های من

ترم آموزش تدریجی آنلاین:کتاب‌های من مشخصات ترم آموزش تدریجی آنلاین:عنوان: کتاب‌های من my booksمدرس: مجید سیف‌العلمایی مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیمخاطبان: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و

ادامه مطلب »
مجید سیف‌العلمایی

لذّت یادگیری!

لذّت یادگیری! Pleasure of learning لذّت یادگیری! بشناس تا رستگار شوی! شناخت، دانش، آموزش، مهارت و اجرا همراه با به روایت مجید سیف‌العلمایی مربی و

ادامه مطلب »