فیلم‌نامه‌نویسی با ۲۱ سوال کلیدی به زبان ساده

دورۀ آموزشی: «فیلم‌نامه‌نویسی با ۲۱ سوال کلیدی» به زبان ساده مشخصات محصول  دورۀ آموزشی  فرمت: MP4 مدت کل زمان: ۴٫۷۶۹ ثانیه = ۷۹:۴۹ دقیقه همراه با فیلم سینمایی “هزار توی پن” ساخته “گیرمو دل تورو” ۱۱۹ دقیقه مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان هدف: از جمله اهداف، معرفی دورۀ آموزشی با عنوان “فیلم‌نامه‌نویسی با ۲۱ سوال […]

ترم آموزش آنلاین 15 روزه: «آیین نوشتن»

ترم آموزش آنلاین 15 روزه: “آیین نوشتن” ترم آموزش تدریجی آنلاین 15 روزه:“آیین نوشتن“The ritual of writing پیش درآمدی بر داستان‌نویسی نمایش‌نامه‌نویسی فیلم‌نامه‌نویسی فیلم‌سازی  مشخصات ترم آموزش تدریجی آنلاین 15 روزه:عنوان: آیین نوشتنمدرس: مجید سیف‌العلمایی مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیمخاطبان: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازانهدف: از جمله اهداف، آیین نوشتن: “آشنایی با یک ترم آموزشی با محوریت «آیین نوشتن» […]