ترم آموزش آنلاین 21 روزه: «سرگذشت سینما»

ترم آموزش آنلاین 21 روزه: «سرگذشت سینما» دورۀ آموزشی: “سرگذشت سینما” The story of cinema مشخصات محصول آموزشی: عنوان: سرگذشت سینما مدرس: مجید سیف‌العلمایی مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی مخاطبان: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان هدف: از جمله اهداف، سرگذشت سینما: “مروری اجمالی بر فراز و فرود اوضاع و احوالی که بر سینما گذشته است […]