ترم آموزش آنلاین 21 روزه: «عوامل سازندۀ یک فیلم»

دورۀ آموزش آنلاین 21 روزه: «عوامل سازندۀ یک فیلم » شرح وظایف عوامل اصلی در گروه فیلم‌سازی   دورۀ آموزش آنلاین 21 روزه:عوامل سازندۀ یک فیلم The factors that make a movie  مشخصات محصول آموزشی:عنوان: عوامل سازندۀ یک فیلم مدرس: مجید سیف‌العلمایی مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیمخاطبان: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازانهدف: از جمله اهداف، عوامل سازندۀ یک فیلم: […]