تأویل فیلم، روی خط

تأویل فیلم، روی خط تأویل فیلم، روی خط Interpretation of the movie, online “تأویل فیلم، روی خط” یک عبارت است که ممکن است در برخی وسایل ارتباط جمعی، مانند برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی یا پادکست‌ها، شنیده شود. به طور کلی، این عبارت به معنی بحث و تحلیل دقیق فیلم و صحنه‌های آن است. در این بررسی، […]

استودیو پیکسین

  استودیو پیکسین  PicCinStudioمهارت‌آموزی عکاسی و فیلم‌سازی با موبایل برای نوجوانان و جوانان مهارت‌آموزی برای درآمدزایی با مجید سیف‌العلمایی مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی www.piccin.ir piccinstudio@gmail.com