490 هزار تومان

ترم آموزش آنلاین: «کتاب‌شناسی فیلم‌نامه‌نویسی»

990 هزار تومان

آکادِمی مهارت‌آموزی آنلاین “فرهنگستان سینمایی” برای همه

490 هزار تومان

ترم آموزش آنلاین 20 روزه: راه‌اندازی خط تولید فیلم