مقدمه:
بخش اول: آ – الف – ب – پ – ت – ث
بخش دوم: ج – چ – ح – خ
1 از 3

پیش‌درآمد: “اعلان اصطلاحات سینمایی” «مدت: 05:21 دقیقه»

اعلان اصطلاحات سینمایی
«مدت: 05:21 دقیقه»
اعلان برگزاری سه برنامه راجع به اصطلاحات سینمایی
با محوریت
شخصیت‌شناسی و شخصیت‌پردازی
شخصیت کرکتر - پرسوناژ
قهرمان
ضد قهرمان
پروتاگونیست
آنتاگونیست
به روایت مجید سیف‌العلمایی