مقدمه:
بخش اول: آ – الف – ب – پ – ت – ث
بخش دوم: ج – چ – ح – خ
1 از 3

پیش‌گفتار: “چهار وجه معیار سنجش آثار هنری” «مدت: 11:21 دقیقه»

چهار وجه معیار سنجش آثار هنری:
«مدت: 11:21 دقیقه»
یک. آشنایی با رشتۀ هنری خاص
دو. آشنایی با اصول و قواعد نقد
سه. قدرت بیان و توان انتقال مفهوم
چهار. داشتن معلومات عمومی
به روایت مجید سیف‌العلمایی
مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی
از سیف دات آی آر
https://sayf.ir/
رکورد: 27 اردیبهشت ماه 1401
در گلستان