تریلر بعضی از جلسات «کتابشناسی فیلم‌نامه‌نویسی»:
مقدمه:
بخش اول: آ – الف – ب – پ – ت – ث
بخش دوم: ج – چ – ح – خ
بخش سوم: د – ذ – ر- ز – ژ
1 از 3

۸) تنبلی ممنوع «مدت ۱۷۲ ثانیه»

معرفی کتاب
«تنبلی ممنوع»
Laziness is forbidden

مشخصات محصول
معرفی کتاب
فرمت: MP4
مدت: ۱۷۲ ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، آشنایی با بیست و یک راهکار برای مقابله با تنبلی و به تاخیر انداختن کارها.
به روایت: مجید سیف العلمایی

معرفی کتاب
«تنبلی ممنوع»
Laziness is forbidden

تنبلی چیست؟

از نظر روانشناسی، اهمالکاری یا تنبلی یعنی به آینده محول کردن کاری که تصمیم به اجرای آن گرفته ایم.
به طور کلی، به تعویق انداختن کار، رفتاری ناپسند و ناراحت کننده است که پیامدهای ناخوشایندی در بر دارد و هرگز نمی توان از تاخیر در انجام کارها، به تصور و گمان بهتر ارائه کردن آنها دفاع کرد.
اهمالکاری به هر شکلی که باشد، رفتاری نامطلوب و نکوهیده است که بتدریج در وجود انسان به صورت عادت در می آید.
پس با آن مبارزه کنید، زیرا پیامدهای تاخیر در کار، برای خود شخص نیزرنج آور است و احساسی که از این تاخیر در او ایجاد می شود، علاوه بر زیانهای پیش بینیشده و نشده، شرمساری و بیزاری از خویشتن را نیز در بر دارد.

از نظر آماری، این عادت نزد بیشتر مردم رایج است و بسیار نادرند کسانی که دچار این بیماری نباشند. عادت به تعویق انداختن کار در انسان، نظیر بسیاریاز عادتهای دیگر هم چون پرخوری و سیگار کشیدن، جنبه فراگیر دارد و مردم با این که از زیان آنها آگاه هستند، با وجود این از کنارش بی توجه می گذرند.

ما عادت داریم برای خطاهای خود ازجمله تاخیر در کارها، به عذر وبهانه و منطقی جلوه دادن آن رو آوریم، در نتیجه با این کار خود، به تجدید و تقویتآنها کمک می کنیم. وقتی برای به تعویق انداختن کارهای خود عذر و بهانه می آورید، درحقیقت آن را موجه جلوه می دهید و عواقبش را از یاد می برید.

وجود نشانه های افسردگی، خستگی، سر دردهای شدید، بی خوابی، فشارخون و زخم معده در وجود فرد اهمالکار، گواه بر آن است که او می خواهد خود را از رنج اهمالکاری نجات دهد. اما تنها میل به ترک عادت و سرزنش کردن خود برای رهایی از چنگال آن کافی نیست .

سه وجه مختلف از اهمالکاری:

۱- خودشکوفایی: به خصوصیات فرد و هدفهایی که در زندگی به دنبال آن است ارتباط پیدا می کند.

۲- حفظ موقعیت شخصی: به تمام فعالیتهایی اطلاق می شود که فرد برای زندگی خود به کار می برد. همه وظایف شغلی و شخصی او به منظور آنکه از زندگی خود هر چه بیشتر لذت ببرد، در این تعریف قرار می گیرد.

۳- احساس عدم مسئولیت در باره ی دیگران: در کارتان احساس مسئولیت نمی کنید و در زندگی بتدریج دوستانتان را از دست می دهید. اهمالکاری و به تعویق انداختن کارها به طور قابل ملاحظه ای با ماهیت کارهای مختلف ارتباط دارد.

به روایتِ مجید سیف العلمایی