ساعد نیک‌ذات

ساعد نیکذات از فیلم‌برداری خوب، بااخلاق و کاربلد

نرگس آبیار کارگردان و ساعد نیک ذات مدیر فیلمبرداری