لطفا مرا معرفی کنید «مدت 02:46»

"لطفا مرا معرفی کنید!"
مدت: 02:46
به روایت مجید سیف‌العلمایی
مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی
از سیف دات آی آر
مهارت آموزی سینما روی خط
(دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی)
رکورد: 09 فروردین ماه 1402
در استودیو گلستان