بازیگری در پسزمینه «مدت 05:21»

"بازیگری در پسزمینه"
معرفی وبینار اختصاصی برای اعضا و فراگیران گروه کارگردانی فیلم
مدت: 05:21
به روایت مجید سیف‌العلمایی
مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی
از سیف دات آی آر
مهارت آموزی سینما روی خط
(دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی)
رکورد: 28 مهر ماه 1401
در استودیو گلستان