از یک ایدۀ خام تا یک فیلم‌نامۀ کامل «مدت 05:29»

"از یک ایدۀ خام تا یک فیلم‌نامۀ کامل"
مدت: 05:29
به روایت مجید سیف‌العلمایی
مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی
از سیف دات آی آر
مهارت آموزی سینما روی خط
(دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی)
رکورد: 10 فروردین ماه 1402
در استودیو گلستان


از یک ایدۀ خام تا یک فیلم‌نامه کامل:
❄ دانه‌های برف باریده‌اند و شما هم یک گوله برفی کوچک درست کرده‌اید.
تا به حال فکر کرده‌اید این گوله برفی کوچک، می‌تواند به یک بهمن تبدیل شود؟
ایده‌های اولیۀ فیلم‌نامۀ شما نیز به‌همین صورت است.
یا در حد یک ایده باقی می‌ماند و پس از مدتی ناپدید می‌شود و یا می‌تواند تبدیل به یک فیلم‌نامۀ 100صفحه‌ای شود.
اما ایدۀ اولیۀ شما، اصولاً خام است و برای تبدیل شدن به یک فیلم‌نامه، کم می‌آورد.
این ایدۀ خام شما، به یک پتانسیل احتیاج دارد تا بتواند آن را تبدیل به یک فیلم‌نامۀ کامل نماید.
این پتانسیل چیزی نیست به جز پیرنگ.
با افزودن پیرنگ به ایده،
در واقع شما یک پتانسیل زیادی به ایدۀ خام خود افزوده‌اید
تا این قابلیت را پیدا کند که
به یک فیلم‌نامۀ کامل تبدیل گردد.