معیار انتخاب ابزار چیست؟ «مدت 02:46»

"معیار انتخاب ابزار چیست؟"
مدت: 02:46
به روایت مجید سیف‌العلمایی
مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی
از سیف دات آی آر
مهارت آموزی سینما روی خط
(دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی)
رکورد: 30 مهر ماه 1401
در استودیو گلستان