مقدمه:
بخش اول:
بخش دوم:
بخش سوم:
بخش چهارم:
بخش پنجم:
مؤخره:

آشنایی بیشتر با مدرس، دوره و دروس “آفرینش شخصیت سینمایی“: «مدت 08:02»

آشنایی بیشتر با مدرس، دوره و دروس “آفرینش شخصیت سینمایی“:
«مدت 08:02»

"مقدمۀ آفرینش شخصیت سینمایی"
مهارت‌آموزی آنلاین
به روایت مجید سیف‌العلمایی
مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی
از سیف دات آی آر
(دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی)
https://sayf.ir/
رکورد 11 بهمن 1401
در استودیو گلستان