۲) سالنامه سینمایی ۱۳۸۹«مدت ۴۰۰ ثانیه»

معرفی
«سالنامه سینمایی ۱۳۸۹»

مشخصات محصول
معرفی کتاب
فرمت: MP4
مدت: ۴۰۰ ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، معرفی سالنامه سینمایی ۱۳۸۹ همراه با نقل تجربیات انتشار آن به علاوۀ معرفی این سالنامه نفیس و تمام رنگی که شامل ۵۲ تصویر از هنرمندان سینمای جهان که به کوشش: مجید سیف‌العلمایی و با همکاری: ملیحه خاکنه که چاپ اول: زمستان ۱۳۸۸ و ناشر: آگاه فیلم
به روایتِ مجید سیف العلمایی