میکروفن «مدت ۰۶:۱۳»

"میکروفن"
مدت: ۰۶:۱۳
به روایت مجید سیف‌العلمایی
مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی
از سیف دات آی آر
مهارت آموزی سینما روی خط
(دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی)
رکورد: ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۱
در استودیو پیکسین