تصویربرداری با موبایل باید افقی باشه یا عمودی

تصویربرداری با موبایل
باید افقی باشه یا عمودی؟
به روایت مجید سیف‌العلمایی
مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی
از سیف دات آی آر
https://sayf.ir/