باتری دوربین و موبایل خود را همیشه شارژ نگهدارید!

باتری دوربین و موبایل خود را همیشه شارژ نگهدارید!” 
از مجموعه “مهارت‌آموزی عکاسی و فیلم‌سازی با موبایل” برای نوجوانان و جوانان 
به روایت مجید سیف‌العلمایی 
مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی 
از www.piccin.ir
piccinstudio@gmail.com
رکورد: ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۱ 
در “استودیو پیکسین” PicCinStudio
مهارت‌آموزی برای درآمدزایی