معرفی کارگاه آموزشی: عکاسی با موبایل

معرفی کارگاه آموزشی:
عکاسی با موبایل

مشخصات محصول
معرفی کارگاه آموزشی
فرمت: MP4
مدت: 181 ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم نامه نویسان و فیلم سازان
هدف: از جمله اهداف، بازشناخت عکاسی با موبایل Mobile photography برای همگان.
به روایت: مجید سیف‌العلمایی