استقرار موبایل

"استقرار موبایل"
مدت: 07:27
به روایت مجید سیف‌العلمایی
مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی
از سیف دات آی آر
مهارت آموزی سینما روی خط
(دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی)
رکورد: 06 آذر ماه 1401
در "استودیو پیکسین" PicCinStudio