تعیین اندازۀ نماها

تعیین اندازۀ نماها
مدت: ۰۱:۵۸
موقع فیلم‌برداری لازم است توجه کنیم که نمایش فیلم به چه صورت خواهد بود!
به روایت مجید سیف‌العلمایی
مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی
از سیف دات آی آر
(دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی)
https://sayf.ir/
رکورد: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
در گلستان