اهمیت تصویر و صدا

تصویر و صداکیفیت تصویر یا صدا، کدام مهمتر است؟تعیین اندازۀ نماها “کیفیت تصویر یا صدا، کدام مهمتر است؟” به روایت مجید سیف‌العلمایی مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی از سیف دات آی آر (دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی) https://sayf.ir/ رکورد: 30 مهر ماه 1401 در گلستان