هزینه، بودجه و قرارداد

“هزینه، بودجه و قرارداد” مدت: 01:20 از مجموعه “مهارت‌آموزی عکاسی و فیلم‌سازی با موبایل” برای نوجوانان و جوانان مهارت‌آموزی برای درآمدزایی به روایت مجید سیف‌العلمایی مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی رکورد: 6 آذر 1401 در “استودیو پیکسین” PicCinStudio