باتری دوربین و موبایل خود را همیشه شارژ نگهدارید!

“باتری دوربین و موبایل خود را همیشه شارژ نگهدارید!” از مجموعه “مهارت‌آموزی عکاسی و فیلم‌سازی با موبایل” برای نوجوانان و جوانان به روایت مجید سیف‌العلمایی مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی از www.piccin.ir piccinstudio@gmail.com رکورد: ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۱ در “استودیو پیکسین” PicCinStudio مهارت‌آموزی برای درآمدزایی