۲۰ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۳
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری دورۀ “کتاب‌های من”:

معرفی کتاب‌های منتشر شده ما مجموعه آثار: مقدمه‌ای بر «کتاب‌های من» ۱- عکس یک غریبه (فیلم‌نامه) ۱۶۲ ۲- سالنامه سینمایی ۱۳۸۹- ۴۰۰ ۳- راز / رازی بزرگ در دستان شما ۲۶۳ ۴- فیلم‌های پرفروش سینمای جهان ۱۸۱ ۵- سیمای پیامبران در سینما ۱۹۲ ۶- لذت فیلم دیدن ۲۳۷ ۷- لذت رباعی ۲۵۱ ۸- تنبلی ممنوع […]