گنجایش حافظه دوربین و موبایل خود را چک کنید!

“گنجایش حافظه دوربین و موبایل خود را چک کنید!” از مجموعه “مهارت‌آموزی عکاسی و فیلم‌سازی با موبایل” برای نوجوانان و جوانان به روایت مجید سیف‌العلمایی مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی از www.piccin.ir piccinstudio@gmail.com رکورد: ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۱ در “استودیو پیکسین” PicCinStudio مهارت‌آموزی برای درآمدزایی