جمع‌بندی و نتیجه‌گیری دورۀ “کتاب‌های من”:

معرفی کتاب‌های منتشر شده ما مجموعه آثار: مقدمه‌ای بر «کتاب‌های من» 1- عکس یک غریبه (فیلم‌نامه) ۱۶۲ 2- سالنامه سینمایی ۱۳۸۹- ۴۰۰ 3- راز / رازی بزرگ در دستان شما ۲۶۳ 4- فیلم‌های پرفروش سینمای جهان ۱۸۱ 5- سیمای پیامبران در سینما ۱۹۲ 6- لذت فیلم دیدن ۲۳۷ 7- لذت رباعی ۲۵۱ 8- تنبلی ممنوع […]

۸) تنبلی ممنوع «مدت ۱۷۲ ثانیه»

معرفی کتاب «تنبلی ممنوع» Laziness is forbidden مشخصات محصول معرفی کتاب فرمت: MP4 مدت: ۱۷۲ ثانیه مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان هدف: از جمله اهداف، آشنایی با بیست و یک راهکار برای مقابله با تنبلی و به تاخیر انداختن کارها. به روایت: مجید سیف العلمایی معرفی کتاب «تنبلی ممنوع» Laziness is forbidden تنبلی چیست؟ از نظر […]

۷) لذت رباعی «مدت ۲۵۱ ثانیه»

معرفی کتاب: لذت رباعی Quadruple pleasure مشخصات محصول معرفی کتاب فرمت: MP4 مدت: ۲۵۱ ثانیه مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان هدف: از جمله اهداف لذت رباعی که برگرفته از رباعیات حکیم عمر خیام است، آشنایی با رباعی و فیلم کوتاه و ارتباط تنگاتنگ این دو مدیوم است. به روایتِ مجید سیف العلمایی معرفی کتاب: لذت […]

۶) لذت فیلم دیدن «مدت ۲۳۷ ثانیه»

معرفی کتاب «لذت فیلم دیدن» Enjoy watching the movie مشخصات محصول معرفی کتاب فرمت: MP4 مدت: ۲۳۷ ثانیه مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان هدف: از جمله اهداف، معرفی کتاب “لذت فیلم دیدن” با مشخصات زیر: لذت فیلم دیدن سرشناسه : س‍ی‍ف‌ال‍ع‍ل‍م‍ائ‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ‏‫۱۳۳۸ – ‏ ‏عنوان و نام پدیدآور : لذّت فیلم دیدن : گفت‌ […]

۵) سیمای پیامبران در سینما «مدت ۱۹۲ ثانیه»

معرفی کتاب «سیمای پیامبران در سینما» The face of the prophets in the cinema مجموعه گفتارهای سینمایی – واکاوی نه فیلم مشخصات محصول معرفی کتاب فرمت: MP4 مدت: ۱۹۲ ثانیه مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان هدف: از جمله اهداف، آشنایی با یک همایش که به صورت کتاب هم در آمد: به کوشش مجید سیف‌العلمایی ؛ […]

۴) فیلم‌های پرفروش سینمای جهان «مدت ۱۸۱ ثانیه»

معرفی کتاب: «فیلم‌های پرفروش سینما جهان» Best-selling movies of world cinema مشخصات محصول معرفی کتاب فرمت: MP4 مدت: ۱۸۰ ثانیه مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان هدف: از جمله اهداف، معرفی ۲۳ فیلم پرفروش تاریخ سینما. به روایتِ مجید سیف‌العلمایی معرفی کتاب: «فیلم‌های پرفروش سینما جهان» World’s best-selling films سرشناسه : س‍ی‍ف‌ال‍ع‍ل‍م‍ائ‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ‏‫۱۳۳۸ – ‏، […]