بودای کوچک Little Buddha 1993

نیم نگاهی به فیلم “بودای کوچک” (برناردو برتولوچی) با رویکرد شخصیت‌پردازی نیم نگاهی به فیلم “بودای کوچک” (برناردو برتولوچی) با رویکرد شخصیت‌پردازی به روایت مجید سیف العلمایی مربی و مشاور فیلم نامه نویسی و فیلم سازی از سیف دات آی آر. پیری، بیماری و مرگ اسباب شناخت و پرورش شخصیت سینمایی است. بودای کوچک (به […]

تریلر: بودای کوچک 1993 ساختۀ برناردو برتولوچی

نیم نگاهی به فیلم “بودای کوچک” (برناردو برتولوچی) با رویکرد شخصیت‌پردازی نیم نگاهی به فیلم “بودای کوچک” (برناردو برتولوچی) با رویکرد شخصیت‌پردازی به روایت مجید سیف العلمایی مربی و مشاور فیلم نامه نویسی و فیلم سازی از سیف دات آی آر. پیری، بیماری و مرگ اسباب شناخت و پرورش شخصیت سینمایی است. بودای کوچک (به […]