لذت فیلم دیدن

بازدیدها: 1

 لذّت فیلم دیدن

Pleasure of seeing film
به کوشش: مجید سیف‌العلمایی
با همکاریِ ملیحه خاکنه
صفحه‌آرا: مهین نجاتی‌پور
ویراستار: مریم شریعتی
طرّاح تصاویر: آگاه گراف
طرّاح جلد: رضا صفری
مدیر اجرایی: مهندس فرید سیف‌العلمایی
چاپ: نیکو
نوبت چاپ: اول، بهار ۱۳۹۱
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
قیمت: ۵۸۰۰ تومان
ناشر: آرمان خرد، با حمایت www.AgahFilm.ir
مشهد؛ خیابان جنت، پاساژ جنب، واحد ۹
شماره تماس  ۰۹۱۵۵۰۱۷۶۰۸ /   ۲۲۳۲۳۰۲ + ۰۵۱۱
آگاه فیلم AgahFilm@Yahoo.com  شماره تماس  ۰۹۱۲۰۲۲۱۰۸۵۲۶
تمامی حقوق این اثر برای مؤلف محفوظ است.
شابک: ۷-۰۹-۵۵۸۴-۶۰۰-۹۷۸        ISBN: 978-600-5584-09-7

لذت فیلم دیدن

فهرست
یادداشت ناشر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ۱۰ – ۸
۱٫ عباس کیارستمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ۳۴ – ۱۱
۲٫ داریوش مهرجویی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ۶۲ – ۳۵
۳٫ بهرام بیضایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ۸۴ – ۶۳
۴٫ امید روحانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ۱۰۰ – ۸۵
۵٫ زاون قوکاسیان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ۱۱۶ – ۱۰۱
۶٫ مینو فرشچی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ۱۳۸ – ۱۱۷
۷٫ رضا کیانیان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ۱۴۸ – ۱۳۹
۸٫ بهروز غریب‌پور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ۱۵۸ – ۱۴۹
۹٫ رضا صابری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ۱۷۶ – ۱۵۹
۱۰٫ مجید سیف‌العلمایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ۱۹۰ – ۱۷۷
سینما، سلاحِ سلاطین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ۲۰۳ – ۱۹۱

آگاه فیلم AgahFilm

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها