زندگی سگی

چاپلین در این فیلم نقش یک خانه به دوش را بازی می‌کند. هم بازی او در این فیلم، یک سگ است که در واقع قهرمان داستان بوده و به چاپلین برای دست یافتن به یک زندگی بهتر کمک می کند.