اساس سینما

لایو آموزشی درس‌گفتارهای سینمایی “اساس سینما” The basis of cinema مشخصات محصول آموزشی: عنوان: لایو آموزشی “اساس سینما” کارشناس: مجید…

۴۹ هزار تومان

آیین نوشتن برای فیلم‌نامه‌نویسی

لایو آموزشی و تخصصی:“آیین نوشتن برای فیلم‌نامه‌نویسی“The ritual of writing for screenwriting مشخصات محصول آموزشی:عنوان: لایو آموزشی و تخصصی “آیین…

۴۹ هزار تومان

مارتین اسکورسیزی و آثارش

لایو آموزشی و تخصصی: “مارتین اسکروسیزی و آثارش” Martin Scorsese مشخصات محصول آموزشی: عنوان: لایو آموزشی و تخصصی “مارتین اسکروسیزی…

۴۹ هزار تومان

سینما در کرونا

لایو آموزشی و تخصصی: “سینما در کرونا” Cinema in Corona مشخصات محصول آموزشی: عنوان: لایو آموزشی و تخصصی “سینما در…

۴۹ هزار تومان

هیچکاک و بیضایی در قاب

لایو آموزشی: “هیچکاک و بیضایی در قاب” Hitchcock and ellipse in the frame مشخصات محصول آموزشی: عنوان: لایو آموزشی “هیچکاک…

۴۹ هزار تومان

واکاوی اجمالی “سینمای ایران و جهان”

لایو آموزشی: “واکاوی اجمالی به سینمای ایران و جهان” An overview of Iranian and world cinema مشخصات محصول آموزشی: عنوان:…

۴۹ هزار تومان