پارت part یا پلان plan (طرح, برنامه, نقشه, تدبیر, خیال, اندیشه) که شامل ویدئوهای 36 تا 360 ثانیه‌ای و گاهی تک درس lesson که شامل ویدئوهای 1 تا 100 دقیقه‌ای است که مستقل بوده و به تنهایی یک مسئله‌ی خاص، یک مفهوم و موضوع را در بر می‌گیرد.

!

هیچ محصولی یافت نشد

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.