100%
تخفیف

صور خلاقانه در شعر پارسی برای فیلم‌نامه‌نویسان

21720 – رایگان!

معرفی دورۀ آموزشی

«صور خلاقانه در شعر پارسی برای فیلم نامه نویسان»

Creative forms

مشخصات محصول
معرفی دورۀ آموزشی
فرمت: MP4
مدت: ۳۶۲ ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، آشنایی با یک دورۀ آموزشی (کلاس) با محوریت «صور خلاقانه در شعر پارسی برای فیلم نامه نویسان» که برای داستان نویسان، نمایش نامه نویسان نیز می تواند مفید فایده باشد.
به روایت: مجید سیف العلمایی

21720 – رایگان!