بستۀ آموزشی “سینما با طعم توت فرنگی”

۲۶۰,۰۰۰ تومان

بستۀ آموزشی
سینما با طعم توت فرنگی
Strawberry-flavored cinema

مشخصات محصول
بستۀ آموزشی
فرمت: MP4
مدت: 3.654 ثانیه = 61 دقیقه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، آشنایی با پاره مباحثی راجع به فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی در شانزده پارت با طعم توت فرنگی!
به روایت: مجید سیف العلمایی

۲۶۰,۰۰۰ تومان

چه فیلم‌هایی را ببینیم و چگونه؟

۳۳,۶۰۰ تومان

پارت آموزشی

«چه فیلم‌هایی را ببینیم و چگونه؟»

What movies should we watch and how?

مشخصات محصول
پارت آموزشی
فرمت: MP4
مدت: 480 ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، پاسخ به یک پرسش مکرر است: چه فیلم‌هایی را ببینیم و چگونه؟ و کندو کاو برای یافتن بهتر جواب بدان.


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی


۳۳,۶۰۰ تومان