بار دیگر فیلم‌نامه شما را خریداریم!

پارت‌های آموزشی

«فیلم‌نامه شما را خریداریم!»

«بار دیگر فیلم‌نامه شما را خریداریم!»

we-bought-your-script

مشخصات محصول
پارت‌های آموزشی

«فیلم‌نامه شما را خریداریم!»

«بار دیگر فیلم‌نامه شما را خریداریم!»

فرمت: MP4
مدت: 55 + 638 ثانیه
مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
هدف: از جمله اهداف، ارائه مشاوره جهت فروش فیلم‌نامه‌های فاخر.


به روایتِ مجید سیف‌العلمایی


رایگان!